กิจกรรมสำรวจโลกถูกจำกัดให้ Gangtok ในช่วงฤดูฝน

รัฐบาลสิกขิม จำกัด กิจกรรมการขุดกังต็อกตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่ม จึงมักเกิดดินถล่มในทุกพื้นที่

การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการรักษาความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเป็นผลมาจากงานตัดภูเขา

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยฝ่ายบริหารของกังต็อก คำสั่งดังกล่าวได้ผ่านมาตรา 30 ของกฎหมาย ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ พ.ศ. 2548

ในขณะเดียวกันอนุญาตเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา ในระหว่างนี้

OCS