ใบอนุญาตคาสิโนสวีเดน – Programming Insider

เกมคาสิโนออนไลน์นั้นถูกกฎหมายในสวีเดน กฎหมายการพนันที่ผ่านในปี 2018 อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนส่วนตัวให้บริการการพนัน โดยย้ายออกจากลักษณะการผูกขาดครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ต้องได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องก่อนที่จะให้บริการการพนัน หน่วยงานด้านการพนันของสวีเดน (SGA) จำเป็นต้องให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการคาสิโนในประเทศโดยชอบด้วยกฎหมาย SGA ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมเกม ผู้มีอำนาจเป็นที่รู้จักในด้านมาตรฐานระดับสูงและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทำให้ใบอนุญาตเป็นที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก

ข้อกำหนดใบอนุญาต

ผู้ให้บริการเกมที่ต้องการขอรับใบอนุญาตคาสิโนของสวีเดนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประการจึงจะมีสิทธิ์ สำหรับผู้เริ่มต้น คาสิโนออนไลน์ใดๆ ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดสวีเดนจะต้องพิสูจน์ความสามารถทางการเงินของพวกเขาเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานทั้งหมดที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ พวกเขายังต้องแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งช่วยรักษาชื่อเสียงของใบอนุญาตสวีเดนในระดับสากล ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครที่มีประวัติอาชญากรรมหรือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต

เอกสารบางอย่างที่จำเป็นในการสมัครขอใบอนุญาตคาสิโนของสวีเดน ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่มีการรับรอง สำเนาใบแจ้งหนี้ฉบับก่อนหน้า เอกสารอ้างอิงธนาคารจากผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม และเอกสารที่พิสูจน์ว่าบริษัทไม่มีประวัติ ของความผิดทางอาญา ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมแผนธุรกิจและรายละเอียดของซอฟต์แวร์เกมและแพลตฟอร์มที่พวกเขาตั้งใจจะใช้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคาสิโนสวีเดน

ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตที่เรียกเก็บโดย SGA ค่อนข้างยุติธรรมเมื่อเทียบกับหน่วยงานออกใบอนุญาตอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน จำนวนเงินจริงจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนผู้ก่อตั้งและจำนวนเกมที่จะให้บริการ การขอใบอนุญาตสามารถพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสำเร็จแล้วเท่านั้น SGA ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการกำกับดูแล ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินหลังจากที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครใบอนุญาตคาสิโนของสวีเดนทำผ่านบริการเว็บ SGA ในการนี้ ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาลายเซ็นผู้มีอำนาจกับเอกสารทั้งหมดที่ต้องมีลายเซ็น จากนั้นแอปพลิเคชันจะได้รับหมายเลขทะเบียนซึ่งผู้สมัครจะต้องระบุในใบชำระเงินหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต

ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ที่มีใบอนุญาตคาสิโนของสวีเดนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยของลูกค้า พวกเขาต้องกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการฉ้อโกง การโกง พวกเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่านักลงทุนที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้รับอนุญาตยังได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนของสวีเดนจะต้องจ่าย 18% ของกำไรที่พวกเขาทำเป็นภาษีให้กับรัฐบาลสวีเดน

OCS